СӨДӨГ

Доголон хазгар: сөдөг доголон [хоршоо] (хазгар доголон) - Амин голоо тасдуулахын наана яваа сөдөг дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн.