СӨДРӨХ I

Хумсны угийн арьс сөрөх, шамрах.

Ижил үг:

СӨДРӨХ II