СӨЛГӨР

1. Сөлийсөн харцтай;


2. Өлгөр, онилсон чиглэл дээгүүрдсэн - Царай доожуу сөлгөр ч, санал муутай гөлгөр ч төрсөн үрээс илүү элгэн татуу үгүй. дэлгэрэнгүй...