СӨДРӨХ II

Омог төрж хүний үгийг сөрөн няцаах.

Ижил үг:

СӨДРӨХ I