СӨЛ I

Намрын улиралд ногооноороо байгаа ургамал, ногоо, ногооны шим: сөл буух (намар өвс хагдрахад шим нь дэлгэрэнгүй...

сөл буух намар өвс хагдрахад шим нь угандаа хурах
сөл буурах намар болж өвс гандаж эхлэх
сөл буцах намар болж өвс гандах
сөл тасрах а. Намрын сүүл болж өвс ногоо хувхайрах Тал нутагт таанын сөл тасарч байсан цаг сан. Д.Цэдэв. Айргийн амт б. [шилжсэн] Тамир тасрах
сөл дагах сөл хөөх
сөл хөөх намрын улиралд мал өвсний шимтэйг нь эрж идэшлэх
сөл шим

ургамлын шим шүлт

сөлийг нь таслах ихэд шулан мөлжиж юу үгүй болгох
насны залууд, ногооны сөлтэйд

чадалтай залуу байх цагт гэсэн санаа

Ижил үг:

СӨЛ II