СӨДРӨГ

1. [өвчин] Адууны бэлбэрхий туурайн заагт гарах нэгэн зүйл халдварт яр: сөдрөг гарах~сөдрөг тусах дэлгэрэнгүй...


2. Морь мал, адгуусыг хараах үг.