СОЛГО III

Солонгос улс, зүүнээ орших улс.

Ижил үг:

СОЛГО I:

СОЛГО II

СОЛГО IV