СОЛГО IV

Хэрүүл шуугианд дуртай хүн.

Ижил үг:

СОЛГО I:

СОЛГО II

СОЛГО III