СОЛГО II

Буудайн гурилд бал хольж тосонд чанасан идээ: солго бин (буудайн гурилд бал хольж, тосонд чанасан дэлгэрэнгүй...

солго бин буудайн гурилд бал хольж, тосонд чанасан бин
солго бялуу буудайн гурилд бал хольж тосонд буцалгаж болгосон нэгэн зүйл боорцог
Ижил үг:

СОЛГО I:

СОЛГО III

СОЛГО IV