СОЛГУУРДАХ

1. Солгуураар цавуу, жонхууг цаас болон эдлэл дээр түрхэх, нялах;


2. Солгуураар өт зэргийг этэж авах.