СОЛЖГОРДОХ

Хэтэрхий солжгор болох, солжгорын учир тохиромжгүйдэх.