СОЛИГ II

Цэх шулуун биш, зөрж солбицсон чиглэлтэй: солиг урсгал (шингэн, хий биетийн доторх халуун хэсэг нь дэлгэрэнгүй...

солиг урсгал шингэн, хий биетийн доторх халуун хэсэг нь дээшлээд хүйтэн хэсэг нь дорогшлоход харилцан нөхцөлдөж халуун хүйтний хэмжээ нь жигд болох явц
солиг урсгалын давхарга агаар мандлын хамгийн доод давхарга
Ижил үг:

СОЛИГ I