СОЛИГДМОЛ

Үе үе өөрчлөгдөх, өөрчлөгдмөл: солигдмол үүлтэй өдөр (үүл нүүн үе үе бүрхэх ба цэлмэх өдөр) - дэлгэрэнгүй...