СОЛИГДОХ

Халагдах, өөрчлөгдөх - Оволзсон хүсэл эрмэлзэл, зориг шийдвэр нь айх эмээх бодлоор солигджээ. дэлгэрэнгүй... дарга солигдох (дарга өөрчлөгдөх) - Манай нэгдлийн дарга нар байн байн солигдоод л байдаг. С.Эрдэнэ. Малын хөлийн тоос., манаа солигдох (манаа халалцах) - Манаа нь солигдох нь гэж Дугар шивнэвэл Даш толгойгоо дохив. Н.Банзрагч. Зам., он солигдох (шинэ он гарах) - Өвөө баахан түрүүлж давхих дуртай цаг руугаа хараад нөгөө он солигдох гэгч нь болох гэж байх шив! гэв. С.Лочин. Газрын дуун.

дарга солигдох дарга өөрчлөгдөх
манаа солигдох манаа халалцах
он солигдох шинэ он гарах