СОЛГОЙ I

1. Хүний биеийн зүүн тал, буруу тал: солгой гар (зүүн гар, буруу гар) - Солгой гараараа зүрхний дэлгэрэнгүй... Б.Чойндон. Галбын говьд., солгой тал (хүний биеийн зүүн тал) - Шимээсгийн ирийг өөрийн бие рүү чиглүүлэн үзүүрээс нь барьж, солгой талын өвдөг дээрээ онгиор нь тулж хагас сууж билүүднэ. Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага., солгой хүн (аливаа ажил хэргийг ихэвчлэн зүүн гараараа хийж гүйцэтгэдэг хүн) - Урдаас нь морьтой хүн ирсэн нь солгой Дорлиг байлаа. Ч.Лувсанжав. Дамдины бага хүү., солгой дэгээ (бөх барилдахад зүүн хөлөөр дэгээдэх мэх), *баруун солгойгүй (а. Ажил хэргийг хийж гүйцэтгэхдээ дадамгай, сурамгай; б. Зөв буруу, үнэн худлыг ялгахгүй гэсэн санаа), *солгой нүдээр үзэх (бусдыг дорд үзэх, ад үзэх) - Би тэднийг хурганы хүүхдүүд байж том хүнийг шохоорхлоо хэмээн ахархаж солгой нүдээр ч харалгүй галгиулж өнгөрдөг сөн. Б.Догмид. Цэнхэрлэн харагдана., *солгой хөлийг нь гохдох (эмзэг газрыг нь хөндөн ажил хэргээ бүтээх), солгой хүн хуур барьдаггүй, сохор хүн бөх болдоггүй [зүйр цэцэн үг] (өөрийн хэр хэмжээг мэдэхгүй аашилж болохгүй гэсэн санаа);


2. Нийтгэсэн, томсон зүйлийн эрч нь нар буруу эргэсэн чиглэлтэй: солгой дээс (нар буруу эрчтэй дээс).

солгой гар зүүн гар, буруу гар
солгой тал хүний биеийн зүүн тал
солгой хүн аливаа ажил хэргийг ихэвчлэн зүүн гараараа хийж гүйцэтгэдэг хүн
солгой дэгээ бөх барилдахад зүүн хөлөөр дэгээдэх мэх
баруун солгойгүй а. Ажил хэргийг хийж гүйцэтгэхдээ дадамгай, сурамгай; б. Зөв буруу, үнэн худлыг ялгахгүй гэсэн санаа
солгой нүдээр үзэх бусдыг дорд үзэх, ад үзэх
солгой хөлийг нь гохдох эмзэг газрыг нь хөндөн ажил хэргээ бүтээх
солгой хүн хуур барьдаггүй, сохор хүн бөх болдоггүй өөрийн хэр хэмжээг мэдэхгүй аашилж болохгүй гэсэн санаа
солгой дээс нар буруу эрчтэй дээс
Ижил үг:

СОЛГОЙ II