СОЛГУУР

1. Цавуу, жонхуу зэргийг түрхэхэд хэрэглэх зүйл: жонхууны солгуур (жонхуу түрхэх хэрэглэл), дэлгэрэнгүй... (цавуу түрхэх хэрэглэл);


2. Малын өт зэргийг этэж авах хэрэглэл.

жонхууны солгуур жонхуу түрхэх хэрэглэл
цавууны солгуур цавуу түрхэх хэрэглэл