СИЙМХИЙ

1. Юмны сийрэг нимгэн, гэрэлтсэн завсар зайтай нь: сиймхий даавуу (нимгэн, нягт биш ширхэгтэй дэлгэрэнгүй...


2. Юмны хоорондын завсар зай: бутны сиймхий (бутны чөлөө) - Толгой жаахан өндийлгөж тэр бутны сиймхийгээр яаж дэлт саарлыг харна дэлгэрэнгүй...Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., ойн сиймхий (ойн чөлөө), үүдний сиймхий (үүдний завсар зай) - Дамбий өндийж үүдний сиймхийгээр харвал гадаа нэг хүн ирээд мориноос бууж байв. Л.Түдэв. Нүүдэл., хавирганы сиймхий (хавирга хоорондын завсар), шүдний сиймхий (шүдний зай завсар) - Сиймхий хэдэн шүдээ орсон буур шиг хавирмаар болж гар зангидан зандрав. Т.Дэчингунгаа. Өөдрөг зам;

3. [шилжсэн] Нууц далд юмуу өрсөлдөөн ихтэй ажил үйлийг гүйцэтгэхэд тохиромжтой үе, зай чөлөө: сиймхий нь таарах (ажил хэргийг хийж дэлгэрэнгүй...
сиймхий даавуу нимгэн, нягт биш ширхэгтэй даавуу
сиймхий бөс самбай даавуу
сиймхий үүл сийрэг сарниу үүл
сиймхий хадаг самбай хадаг
сиймхий сүлжмэг нимгэн, торон сүлжээс
сиймхий илд сийлмэл бариултай илд
сиймхий боорцог исгэсэн гурилаар хийсэн хөвсгөр, зөөлөн боорцог
сиймхий мөөг мөөгний салбан хөвсгөр, нягт биш
сиймхий цэцэг башгын язгуурын уртавтар дугуй навчтай, мөчрийнхөө оройд дэлгэрдэг цомхон баг цэцэгтэй олон наст өвс
сиймхий боловч гэр минь, сэгсгэр боловч ээж минь ямар боловч эцэг эх, гэр орон сайхан гэсэн санаа
бутны сиймхий бутны чөлөө
ойн сиймхий ойн чөлөө
үүдний сиймхий үүдний завсар зай
хавирганы сиймхий хавирга хоорондын завсар
шүдний сиймхий шүдний зай завсар
сиймхий нь таарах ажил хэргийг хийж гүйцэтгэхэд тохиромжтой үе тохиох
сиймхийг нь тааруулах нууц далд юм уу, өрсөлдөөн ихтэй ажил үйлийг гүйцэтгэхэд тохиромжтой үеийг ашиглах