СИЙМХИЙРЭХ

Сиймхий болж ирэх - Үүл сиймхийрч нарны бүдэг туяа тэмдгэрч эхэллээ. Д.Гармаа. дэлгэрэнгүй...