сиймхий боловч гэр минь, сэгсгэр боловч ээж минь
/ зүйр цэцэн үг /
ямар боловч эцэг эх, гэр орон сайхан гэсэн санаа