САХИУЛАХ I

Харж хамгаалуулах: гал голомт сахиулах (үр хүүхдэдээ гэр орон, эд хөрөнгөө өвлүүлэх) - Хойч өдөр дэлгэрэнгүй... Ц.Дамдинсүрэн. Гологдсон хүүхэн., нутаг сахиулах (а. Нутаг орноо харгалзуулан үлдээх; б. Нутаг бууцанд нь орхин нүүх).

гал голомт сахиулах үр хүүхдэдээ гэр орон, эд хөрөнгөө өвлүүлэх
нутаг сахиулах а. Нутаг орноо харгалзуулан үлдээх; б. Нутаг бууцанд нь орхин нүүх
Ижил үг:

САХИУЛАХ II

САХИУЛАХ III