нутаг сахиулах
а. Нутаг орноо харгалзуулан үлдээх; б. Нутаг бууцанд нь орхин нүүх