САХИУЛСАН

Бурхны шашны ёсонд түмэн бодисыг харж харгалзах, бүтээж чадах рид шид бүхий эзэн; сахиус - Итгэлийн гурван үндэс дэлгэрэнгүй... Ч.Алтангэрэл. Монгол зохиолчдын төвөдөөр бичсэн бүтээл., номын сахиулсан (бурхны шашныг хамгаалагч), эдийн сахиулсан (эд хөрөнгийг бүтээн арвижуулах, сахин хамгаалах рид шидтэй эзэн), бурхан сахиулсан [хоршоо] (бурхан шүтээн).

номын сахиулсан бурхны шашныг хамгаалагч
эдийн сахиулсан эд хөрөнгийг бүтээн арвижуулах, сахин хамгаалах рид шидтэй эзэн
бурхан сахиулсан бурхан шүтээн