САХИУЛЧ

1. Хамгаалагч: музейн сахиулч (музейн эд өлгийг хамгаалагч);


2. Харуул манаа.