САХЛАГ II
/ амьтан /

Сахалт цохоос арай багахан болоод биедээ үстэй шавж.

Ижил үг:

САХЛАГ I