САХРАХ I

1. Иссэн айраг, тараг мэтийн шингэн зүйл зайлагдан хөөсөрч оргих, сагах: айраг сахрах (айраг дэлгэрэнгүй...


2. Хүн, амьтны амнаас хөөс гарах - Царай нь зэвхий цагаан болчхоод нүд нь улаанаар эргэж амнаас нь хөөс сахрав. А.Толстой. Мөнгөн ноён.

Ижил үг:

САХРАХ II