САХУУРАХ

Сахуу өвчин тусах, сахуутах: адуу сахуурах (адууны залгиурт өнгөр үүсэн идээлж хавдах).