САЦАГ
/ бичиг /

Цацаг - Жалам, Гарамцоо хоёрт сацагтай эрээн алчуур өгч, хүүхдүүдийн дунд танзуур боов, цаастай чихэр дэлгэрэнгүй.... Б.Нямаа. Арандалынхан.