САХУУ

Хүн, амьтны залгиурт өнгөр үүсгэж, биеийг хордуулдаг халдварт өвчин - Сахуу, хавдар өвчин мэт дүнсийлгэгч дэлгэрэнгүй... “Олон зүйлийн сургаал шүлэг домог ба ерөөл зэргийн ном дэвтэр”., адууны сахуу (адуунд тусах халдварт өвчин), хоолойн сахуу (хоолой боож өвдөх халдварт өвчин).

адууны сахуу адуунд тусах халдварт өвчин
хоолойн сахуу хоолой боож өвдөх халдварт өвчин