САМРАХ II

Адуу урд хөлөө дээш өргөн, хамж цавчлах: азарга хөлөөрөө самрах (азарга хөлөө д‎ээш өргөн хамж дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

САМРАХ I

САМРАХ III