САМРАХ I

Шингэн зүйлийг шанага зэргээр утган авч дээрээс нь бага багаар цувуулан дахин дахин буцааж асгах: цай дэлгэрэнгүй... (буцалж байгаа цайгаа дахин дахин утган авч буцааж гоожуулах), самарсан сүү (хөөрсөн сүүгээ утган авч дээрээс нь бага багаар цувуулан гоожуулж хөөс тогтоосон сүү), самарсан цай амттай, хямарсан сэтгэл сэвтэй [зүйр цэцэн үг] (самарч уудалсан цай сайхан амттай болдог, ямар н‎эгэн таагүй хэрэг явдлаас болж зовнисон санаа с‎этг‎э‎л сэвтэй байдаг гэсэн санаа).

цай самрах буцалж байгаа цайгаа дахин дахин утган авч буцааж гоожуулах
самарсан сүү

хөөрсөн сүүгээ утган авч дээрээс нь бага багаар цувуулан гоожуулж хөөс тогтоосон сүү

самарсан цай амттай хямарсан сэтгэл сэвтэй самарч уудалсан цай сайхан амттай болдог, ямар нэгэн таагүй хэрэг явдлаас болж зовнисон санаа сэтгэл сэвтэй байдаг гэсэн санаа
Ижил үг:

САМРАХ II

САМРАХ III