САМРАХ III

Ус цацлан сэлэх: усанд самрах (хүн, нохой з‎эрэг амьтад урд хоёр мөчөөрөө ус цацлан с‎элэх), дэлгэрэнгүй...

усанд самрах хүн, нохой зэрэг амьтад урд хоёр мөчөөрөө ус цацлан сэлэх
самран сэлэх хоёр гараараа ус цацлан сэлэх
голомтыг нь самрах а. Бусниулан түйвээх; б. Айл гэрийн үр удмыг таслах
Ижил үг:

САМРАХ I

САМРАХ II