САМУУРАЛ I

1. Үймж самуурах байдал - Хааш яаш явснаас самуурал гарах, хамаа бус хэрэглэснээс гэмтэл үүсэх. дэлгэрэнгүй... дотоодын самуурал (улс орны дотор үүсэж дэгдсэн үймээн), дэлхийн эдийн засгийн самуурал (дэлхийн эдийн засаг дахь үймээн, будлиан), будлиан самуурал [хоршоо] (ээдрээ будлиан), эвдрэл самуурал [хоршоо] (эвдэрч сарних байдал);


2. Хөндлөнгөөс оролцох байдал: тэмцэл самуурал [хоршоо] (эмх замбараагүй, эх толгойгүй байдал).

дотоодын самуурал улс орны дотор үүсэж дэгдсэн үймээн
дэлхийн эдийн засгийн самуурал дэлхийн эдийн засаг дахь үймээн, будлиан
будилаан самуурал

ээдрээ будилаан

эвдрэл самуурал эвдэрч сарних байдал
тэмцэл самуурал эмх замбараагүй, эх толгойгүй байдал
Ижил үг:

САМУУРАЛ II