САМУУРАХ I

1. Самуун д‎эгдэх, үймээн түйвээн гарах: самуурах болзошгүй (үймээн гарч болзошгүй);


2. [шилжсэн] О‏‏юун ухаан уймрах, ‏‏юмны учир олохгүй будилах - Олон бичгийн дотор самуурч орхив. Я.Ц‎э‎вэл. Монгол хэлний товч тайлбар толь., санаа, сэтгэл самуурах (санаа бодол төөрөлдөн будилах), ухаан самуурах (а. Санаж бодсоноо буруу хазгай хэлэх; б. [шилжсэн] Ухаан балайрах, мангуурах, уймрах), эдийн солилцоо самуурах (бодисын солилцооны хэвийн үйл ажиллагаа алдагдах).

самуурах болзошгүй үймээн гарч болзошгүй
санаа сэтгэл самуурах санаа бодол төөрөлдөн будилах
ухаан самуурах а. Санаж бодсоноо буруу хазгай хэлэх; б. [шилжсэн] Ухаан балайрах, мангуурах, уймрах
эдийн солилцоо самуурах

бодисын солилцооны хэвийн үйл ажиллагаа алдагдах

Ижил үг:

САМУУРАХ II