САМЦАХ

1. Утас, үс хялгас зэргийн ширэлдэн даахирах, бөөгнөрөх; ороолдох: утас самцах (утас ‎ээдэрч дэлгэрэнгүй...


2. Холилдох: хөзөр самцах (хөзөр холилдох).

утас самцах утас ээдэрч ороолдох
хөзөр самцах хөзөр холилдох