САМЧИХ I

1. Байн байн самрах;


2. Юм юманд оролцож х‎үрэх боловч дутуу орхих;
3. Олон зүйлийг онгичин хаях, эмх замбараагүй болгох.

Ижил үг:

САМЧИХ II