САН III

Онгон шүтээний тайлгын чанартай магтаал шүлэг; монгол ардын аман зохиолын нэгэн төрөл: галын сан дэлгэрэнгүй...

галын сан галын тахилга үйлдэхэд уншдаг судар
ганзаганы сан ан авд олз омогтой явахыг хүсэж уншуулах магтаал
Ижил үг:

САН I

САН II

САН IV

САН V:

САН VI:

САН VII

САН VIII: