санаа сэтгэл самуурах
санаа бодол төөрөлдөн будилах