САМСАА

1. Хүний хамрын нүхний хоёр хажуугийн бяцхан хонхор: хамрын самсаа (хамрын хоёр хажуугийн бяцхан дэлгэрэнгүй...


2. Мал, амьтны хоншоорын хоёр ‎талын жижигх‎эн хонхор;
3. Адууны сүүлний угийн хоёр хажуугийн зурвас х‎эс‎‎эг: самсаа цагаан морь (сүүлний угийн хоёр ‎‎этгээддээ зурвас дэлгэрэнгүй...
хамрын самсаа хамрын хоёр хажуугийн бяцхан хонхор
самсаа сарталзах самсаа нь хөдлөх
самсаа цагаан морь сүүлний угийн хоёр этгээддээ зурвас цагаантай морь
цагаан самсаа зээрний сүүлийн хоёр хажуугаар ургасан цагаан үс