самсаа цагаан морь
сүүлний угийн хоёр этгээддээ зурвас цагаантай морь