САЛЧИН

Сал залдаг хүн - Чингээд, эргийнхэн салчны сум, дүүгүүрийн чулуунд хэдэн хүнээ шархдуулаад эргээр гүйлдэв. дэлгэрэнгүй...