САЛШГҮЙ

1. Салахын аргагүй: салшгүй наалдах (их сайн наалдах), салшгүй сайхан амттай дэлгэрэнгүй...


2. Хагацаж холдож болшгүй - Салшгүй мөрөөдөл биелэл болж, сайхан хурим хийв. М.Дэмчигжав. Мэдээ хүргэгч дэлгэрэнгүй... салшгүй нөхөр (дотнын итг‎э‎лт нөхөр), салшгүй нөхөрлөл (хагацан холдох аргагүй гүн бат нөхөрлөл), Салшгүй нөхөрлөл нь садан төрөл шиг бат болжээ. Д.Сэнгээ. Түүвэр зохиол., салшгүй хайр (өнө мөнхийн хайр), хагацан салшгүй (хагацахын аргагүй) - Бие биедээ улам дасаж хагацан салшгүй янаг амраг бололцжээ. Н.Банзрагч. Зам., салшгүй сайн нөхөрт марташгүй муу үг бүү хэл [зүйр цэцэн үг] (сайн найзаа битгий гомдоо гэсэн санаа).

салшгүй наалдах их сайн наалдах
салшгүй сайхан амттай салахын аргагүй сайхан амттай идээ ундааны зүйл
салшгүй холбоотой байх а. Дотно харилцаатай байх; б. Үргэлж холбоотой байх
салшгүй нөхөр дотнын итгэлт нөхөр
салшгүй нөхөрлөл хагацан холдох аргагүй гүн бат нөхөрлөл
салшгүй хайр өнө мөнхийн хайр
хагацан салшгүй хагацахын аргагүй
салшгүй сайн нөхөрт марташгүй муу үг бүү хэл сайн найзаа битгий гомдоо гэсэн санаа