салам налам болгох
ямар нэг зүйлийг салбайж навсайтал нь хүчтэй дэлдэх, зодох