салалтыг тогтоох
салж хагацсан байдлыг судлан илрүүлэх