САЙВАР II
/ хуучирсан /

Нарийн нягт, нямбай: айвар сайвар [хоршоо] (хөнгөн, гоомой болоод нягт нямбай).

айвар сайвар хөнгөн, гоомой болоод нягт нямбай
Ижил үг:

САЙВАР I

САЙВАР III