САВИРАХ I

Шингэн, үйрмэг зүйлийн цувран гоожих - Борохулын амны завжнаас цус савирч дэлгэрэнгүй...Монголын нууц товчоо., шороо савирах (шороо бага багаар тасралтгүй гоожих) - Тэдний хөл хөдлөх бүр шалны завсраар бургилан унасан нунтаг шороо Виктор Гантулга хоёр дээр савиран асгарна. П.Хорлоо. Багш., хөлс савирах (хөлс урсах), шүлс нь савирах (шүлс нь гоожих) - Түүний биеийн хөлс бөмбөрч завжаар нь шүлс нь савирна. Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир., ус савирах (ус бага багаар асгарах) - Морьдоос ус савиран эргийн хайр дээр шожигнотол дусална. С.Эрдэнэ. Малын хөлийн тоос., савиран асгарах (шингэн зүйлийн бага багаар асгарах).

шороо савирах шороо бага багаар тасралтгүй гоожих
хөлс савирах хөлс урсах
шүлс нь савирах шүлс нь гоожих
ус савирах ус бага багаар асгарах
савиран асгарах

шингэн зүйлийн бага багаар асгарах

Ижил үг:

САВИРАХ II