САВЛАХ II

Хоёр тийшээ займчин хөдлөх - Тэр том чулуунд цохигдсон мод доргин ганхаж, үзүүр нь дэлгэрэнгүй...Ж.Дамдин. Миний монгол., гараа савлах (гараа хүчтэй хаян хөдөлгөх) - Гараа эв хавгүй савлан явцгаана. Л.Түдэв. Уулын үер., дүүжин савлах (дүүжин нааш цааш хөдлөх), хөлөө савлах (хөлөө сул займчин хөдөлгөх) - Дагиймаа хөл жийн савлан суув. Б.Бааст. Хяруу унасан цагаар., чийдэн савлах (ямар нэгэн гаднын нөлөөллөөс болж чийдэн ганхан хөдлөх).

гараа савлах

гараа хүчтэй хаян хөдөлгөх

дүүжин савлах дүүжин нааш цааш хөдлөх
хөлөө савлах хөлөө сул займчин хөдөлгөх
чийдэн савлах ямар нэгэн гаднын нөлөөллөөс болж чийдэн ганхан хөдлөх
Ижил үг:

САВЛАХ I

САВЛАХ III

САВЛАХ IV