САВЛУУР

Савлан хөдөлдөг биеийн тамирын хэрэгсэл: савлуур мод (савлуулан хөдөлгөх мод), савлуурын дэлгэрэнгүй... (савлан хөдөлдөг хэрэгслийн сэнж), савлуурын оосор (савлан хөдөлдөг хэрэгслийг тогтоох оосор уяа), савлуураар тоглох (савлуурыг хойш урагшаа, хоёр тийш нь ганхуулан тоглох), савлуур дүүжин [хоршоо] (биеийн тамир болон тоглоомын савлах хэрэгсэл) -  Модон моринд харайх савлуур дүүжинд эргэхийг басхүү өөрөө үлгэрлэж дасгана. “Цог” сэтгүүл.

савлуур мод савлуулан хөдөлгөх мод
савлуурын гогцоо савлан хөдөлдөг хэрэгслийн сэнж
савлуурын оосор савлан хөдөлдөг хэрэгслийг тогтоох оосор уяа
савлуураар тоглох савлуурыг хойш урагшаа, хоёр тийш нь ганхуулан тоглох
савлуур дүүжин биеийн тамир болон тоглоомын савлах хэрэгсэл