САВЛУУРДАХ

Юмыг хоёр тийш нь займчуулан хөдөлгөх, савлуураар савлах: дүүжингээр савлуурдах (дүүжинг хойш урагш дэлгэрэнгүй...