САВЛАХ I

Саванд хийх, агуулах: савлах тасаг (ямар нэгэн зүйлийг уут саванд хийдэг хэсэг) - дэлгэрэнгүй...М.Чойжил. Андын нутаг алсдахгүй., савлах уут (юмыг хийж агуулах зориулалтын уут), гурил савлах (гурилыг уутанд хийх) - Би гурилаа савлаж дуусмагц шигшүүр дэх хэвгээ шуудайлж үүрнэ. Д.Мягмар. Уянгын туужууд., ноос савлах (ноосыг сав шуудайд хийх), сүү савлах (сүүг зориулалтын уут саванд хийх).

савлах тасаг

ямар нэгэн зүйлийг уут саванд хийдэг хэсэг

савлах уут юмыг хийж агуулах зориулалтын уут
гурил савлах гурилыг уутанд хийх
ноос савлах ноосыг сав шуудайд хийх
сүү савлах сүүг зориулалтын уут саванд хийх
Ижил үг:

САВЛАХ II

САВЛАХ III

САВЛАХ IV