САВЛАХ IV

Эд хөрөнгийг дур зоргоороо үрэн таран хийх.

Ижил үг:

САВЛАХ I

САВЛАХ II

САВЛАХ III